Моторни защити с вградена защита от претоварване и ток на к.с.