Комбинирани дефектнотокови защити с вградена защита от претоварване и к.с. DSH201, тип AC, С характеристика;IΔn=30 mA