Дефектнотокови защити FH200, тип A; номинален ток на утечка: IΔn=30 mA съгласно IEC/EN 61008