Дефектнотокови защити F200, тип AC; номинален ток на утечка: IΔn=300 mA съгласно IEC/EN 61008